Hướng dẫn điều khiển bằng giọng nói

Hướng dẫn điều khiển bằng giọng nói cho Điều hòa Comfee

*Áp dụng cho cài đặt thiết bị lần đầu