เครื่องปรับอากาศ

Air Conditioner

Air Conditioner

…is how I chill

 • แสดงทั้งหมด
 • ควบคุมด้วยระบบ Internet
 • คอยล์ทองแดง
 • แฟลชคูลลิ่ง
 • ระบบทำความสะอาดตัวเอง
 • บานสวิง Micro-Holes
 • ทำความสะอาดตัวเองขั้นสูง
 • โหมดประหยัดพลังงาน
 • อินเวอร์เตอร์ Soft Air Series 9,000 BTU
  อินเวอร์เตอร์ Soft Air Series 9,000 BTU
  details
 • อินเวอร์เตอร์ Soft Air Series 12,000 BTU
  อินเวอร์เตอร์ Soft Air Series 12,000 BTU
  details
 • อินเวอร์เตอร์ Penrose Series 12,000 BTU
  อินเวอร์เตอร์ Penrose Series 12,000 BTU
  details
 • อินเวอร์เตอร์ Penrose Series 9,000 BTU
  อินเวอร์เตอร์ Penrose Series 9,000 BTU
  details
 • อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 18,000 BTU
  อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 18,000 BTU
  details
 • อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 12,000 BTU
  อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 12,000 BTU
  details
 • อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 9,000 BTU
  อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 9,000 BTU
  details
 • อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 2 / 24,000 BTU
  อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 2 / 24,000 BTU
  details
 • อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 24,000 BTU
  อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 24,000 BTU
  details
 • อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 2 / 18,000 BTU
  อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 2 / 18,000 BTU
  details
 • อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 2 / 12,000 BTU
  อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 2 / 12,000 BTU
  details
 • อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 2 / 9,000 BTU
  อินเวอร์เตอร์ C-Flow Series 2 / 9,000 BTU
  details