บริการ | Comfee

นโยบายบริการหลังการขาย
นโยบายบริการหลังการขาย
รับประกันอะไหล่ปกติ 3 ปี
รับประกันอะไหล่ปกติ 3 ปี
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
หมายเหตุ : ฟรีค่าแรง และค่าเดินทาง เฉพาะ 2 ปีแรกนับจากวันที่ซื้อสินค้า
หมายเหตุ : ฟรีค่าแรง และค่าเดินทาง เฉพาะ 2 ปีแรกนับจากวันที่ซื้อสินค้า